Zaštita osobnih podataka

Izjava o privatnosti
Holus.hr se obvezuje pružati zaštitu osobnih podaka kupca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima, koji su nužni za ispunjenje Ugovora.
Svi se podaci o korisnicima čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi djelatnici holus.hr i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
 1. PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE INFORMACIJA
  • Holus.hr cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi.
 2. KUPOVINA
  • Kako bi kupovinu učinili što jednostavnijom, registracija kupca nije potrebna.
  • Kako bi obavio kupnju ili poslao upit na holus.hr, od korisnika se traže kontakt informacije (poput imena i e-mail adrese, adrese stanovanja, broja telefona).
  • Ove se informacije koriste kako bi se stupilo u kontakt s korisnikom prilikom odgovaranja na upite. Korisnik može poslati upit i bez podataka, s ispravno upisanom e-mail adresom.
  • Za predaju narudžbe potrebni su sljedeći podaci:
   • Ime i prezime
   • E-mail adresa
   • Broj mobitela
   • Adresa stanovanja
   • Ukoliko zatražite račun na ime tvrtke, potreban je unos OIB-a, te naziva tvrtke
  • Prilikom naručivanja robe, sukladno GDPR odredbama, morate nam za svaku narudžbu dati izričiti pristanak za korištenje Vaših osobnih podataka, bez čega na našem web- shopu nije moguće naručivati.
  • Podaci koje korisnik daje pri naručivanju, pohranjuju se na serveru webshopa, te u poslovnom programu kojem pristup imaju djelatnici koji obrađuju narudžbu.
 3. SIGURNOST
  • Na našem web shopu su poduzete sve mjere kako bi zaštitili podatke o korisniku.
  • Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili naružbu ili odgovorili na upit.
  • Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti mailom na adresu holusdoo@gmail.com

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Voditelj obrade Vaših podataka je tvrtka Holus d.o.o., sa sjedištem na adresi: Slavonska avenija 7, 10 000 Zagreb. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji identitet je utvrđen ili se može izravno ili neizravno utvrditi.

 1. PRIKUPLJAJU SE SLJEDEĆI OSOBNI PODACI
  • Ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona za kontakt te eventualno OIB i naziv tvrtke (potrebno za izradu R1 računa).
  • Također se pohranjuje trenutna IP adresa Vašeg računala sa kojega pristupate web shopu.
 2. SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA
  • Vaši osobni podaci su nam neophodni da bismo Vam mogli isporučiti naručenu robu, kao i za rješavanje Vaših upita, reklamacija ili prigovora.
  • Da bismo Vam mogli isporučiti robu, Vaše osobne podatke moramo proslijediti dostavnim službama sa kojima surađujemo, te imamo sklopljene ugovore.
 3. PRIJENOS TREĆIM STRANAMA
   • Tvrtka Holus d.o.o. se obvezuje da Vaše osobne podatke neće proslijeđivati trećim stranama.
 4. TRAJANJE ČUVANJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
  • Vaši osobni podaci trajno se pohranjuju u našem lokalnom serveru u poslovnom programu u svrhu fizičke obrade Vaših narudžbi ili u knjigovodstvene svrhe.
  • Prilikom predaje Vaše narudžbe, imate mogućnost od nas zatražiti da se Vaši osobni podaci obrišu, pri čemu će se obrisati samo Vaši osobni podaci, dok ostale podatke o narudžbi i naručenoj robi iz pravnih i knjigovodstvenih razloga ne možemo brisati.